Voorkómen basaalcelcarcinoom

Basaalcelcarcinoom is vaak het gevolg van te veel blootstelling aan UV-straling. Bescherming tegen overmatige blootstelling aan de zon is daarom van groot belang.


Hoe kun je verstandig zonnen?

  • Bescherm je huid met beschermende kleding, een zonnehoed en zonnebril.
  • Smeer je royaal en meerdere keren per dag in met een anti-zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.
  • Ga niet zonnebaden tussen 11-15 uur; in die periode staat de zon op haar hoogst en is de
    UV-straling het schadelijkst.
  • Voorkom verbranding.
  • Mijd zonnebanken. Als je toch een zonnebank bezoekt, vraag dan om persoonlijk advies en gebruik een beschermende crème.

Huidkanker wordt niet tijdig ontdekt

26 maart 2010

AMSTERDAM - Dermatoloog Loek Habbema van Medisch Centrum 't Gooi in Bussum verwacht dat veel toekomstige huidkankerpatiënten te lang buiten het medisch circuit blijven, omdat de ziekte niet op tijd wordt ontdekt.

Bescherming tegen optische bestraling in Arbobesluit

26 maart 2010

Om werknemers beter te beschermen tegen kunstmatige optische straling is het Arbeidsomstandighedenbesluit aangepast. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de Europese richtlijn over kunstmatige optische straling. Deze straling komt voor bij een veelheid van toepassingen in diverse categorieën bedrijven.