Wat is het verloop van de ziekte

Huidkanker komt in Nederland steeds vaker voor. Ruim 60.000 Nederlanders worden er jaarlijks mee geconfronteerd. Het is de meest voorkomende vorm van kanker die bij tijdig ingrijpen in de meeste gevallen goed te genezen is.


Overlevingskans

De vijfjaarsoverlevingscijfers voor huidkanker lopen sterk uiteen omdat ze afhankelijk zijn van de vorm van huidkanker. Van patiënten met een basaalcelcarcinoom geneest bijna 100%. Bij het plaveiselcelcarcinoom ligt het genezingspercentage op meer dan 90%. Bij het melanoom is de kans op overleving groot als de tumor vroeg is ontdekt en behandeld. Bij ongeveer 80% van de patiënten komt de ziekte binnen vijf jaar niet terug. Bij patiënten met een uitzaaiing in de lymfeklier is de overlevingskans kleiner.

Wanneer melanoomcellen via het bloed in andere organen terecht zijn gekomen, bekijkt je specialist of behandeling eventueel mogelijk is. De behandeling is dan vooral gericht op het remmen van de ziekte en/of het verminderen of voorkomen van klachten.
Jaarlijks overlijden ruim 900 mensen aan huidkanker.

Huidkanker bij jonge mannen: Zon en genen belangrijkste veroorzakers

13 februari 2019

In een recent onderzoek is naar voren gekomen dat de meest voorkomende vorm van huidkanker, het basaalcelcarcinoom (afgekort als BCC) bij mannen onder de 40 jaar waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een combinatie van zonblootstelling en genetische aanleg.

Meer Nederlanders met kanker, vooral huidkanker neemt toe

5 februari 2019

Vorig jaar hebben 116.000 Nederlanders de diagnose kanker gekregen. Vooral het aantal patiënten met huidkanker is de laatste jaren gestegen, zegt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).