Hoe wordt de diagnose gesteld?

De huisarts maakt in eerste instantie een inschatting van het risico dat de huidverandering een melanoom kan zijn. Wanneer de huisarts vermoedt dat er sprake is van een melanoom zal hij altijd doorverwijzen naar een dermatoloog. Heeft de dermatoloog het vermoeden dat er sprake is van huidkanker, dan kan het nodig zijn een klein huidbiopt (huidmonster) af te nemen om meer zekerheid te krijgen over de omvang van de huidafwijkingen.

Zijn er aanwijzingen dat er sprake is van een melanoom, dan kan de specialist ook direct de tumor in zijn geheel weghalen. Uiteindelijk wordt het weefsel onder de microscoop onderzocht en is definitief vast te stellen of het om kanker gaat en welke vorm het betreft. Als de uitslag binnen is bespreekt de dermatoloog de uitslag en de verdere behandeling met de patiënt.

Zorgverlening bij actinische keratose kan efficiënter in eerste- én tweedelijn

29 januari 2019

De risicostratificatie in de eerstelijn en naleving van richtlijnen in zowel de eerste- als tweedelijn bij actinische keratose, een voorstadium van plaveiselcelcarcinoom, kan efficiënter. Dat stellen Eline Noels (Erasmus MC, IKNL) en collega’s in de British Journal of Dermatology.