Hoe ontstaat huidkanker?

In de meeste gevallen is huidkanker het gevolg van te veel blootstelling aan UV-straling.

Deze UV-straling komt van nature voor in zonlicht. Daarnaast wordt UV-straling kunstmatig opgewekt in zonneapparatuur zoals zonnebanken.

Als de huid te vaak en te lang aan UV-straling wordt blootgesteld kunnen de huidcellen verbranden en beschadigen. Op langere termijn kan huidkanker het gevolg zijn.

Naast de hoeveelheid UV-stralen die je huid opvangt tijdens je leven, speelt het huidtype ook een rol. Mensen met een lichte huid die snel verbranden in de zon, hebben een groter risico huidkanker te ontwikkelen dan donkere mensen met veel pigment in hun huid.


Het ontstaan van huidkanker houdt verband met:

  • De totale hoeveelheid ultraviolette straling die een mens in de loop van zijn leven opdoet. De ultraviolette straling van de zon en van zonneapparatuur moeten bij elkaar worden opgeteld.
  • Een overmatige blootstelling aan ultraviolette straling tijdens de kinderjaren (tot ongeveer 15 jaar). Hoe hoger de UV-belasting in de jeugdjaren, hoe groter het risico van basaalcelkanker op latere leeftijd.
  • Het aantal keren dat iemand verbrandt. Naarmate een mens in zijn leven vaker verbrandt, neemt het risico op huidkanker toe.

Bronvermelding: KWF

Huidkanker wordt niet tijdig ontdekt

26 maart 2010

AMSTERDAM - Dermatoloog Loek Habbema van Medisch Centrum 't Gooi in Bussum verwacht dat veel toekomstige huidkankerpatiënten te lang buiten het medisch circuit blijven, omdat de ziekte niet op tijd wordt ontdekt.

Bescherming tegen optische bestraling in Arbobesluit

26 maart 2010

Om werknemers beter te beschermen tegen kunstmatige optische straling is het Arbeidsomstandighedenbesluit aangepast. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de Europese richtlijn over kunstmatige optische straling. Deze straling komt voor bij een veelheid van toepassingen in diverse categorieën bedrijven.