Wat is het verloop van de ziekte?

Het plaveiselcelcarcinoom van de huid kan uitzaaien, vooral bij snel groeiende, agressieve plaveiselcelcarcinomen. Gelukkig komen uitzaaiingen weinig voor. Van de 100 patiënten met plaveiselcelcarcinomen die adequaat behandeld worden zal er één uitzaaiingen hebben. Bij het plaveiselcelcarcinoom ligt het genezingspercentage op meer dan 90%.

De prognose die de behandelend arts vaststelt, hangt af van een aantal kenmerken van het plaveiselcelcarcinoom:

  • mate van kwaadaardigheid: hoe kwaadaardiger, hoe agressiever de tumor is
  • grootte van de tumor: een tumor groter dan 2 cm heeft een slechtere prognose dan een kleinere tumor
  • plaats: een tumor op het oor of op de lip heeft een slechtere prognose

De prognose is bepalend voor de keuze van de behandeling.

Genezings- en overlevingspercentages voor een groep patiënten zijn niet zomaar naar een individuele situatie te vertalen. Wat je persoonlijk voor de toekomst mag verwachten, kun je het beste met je behandelend arts bespreken.

Bronvermelding: www.kwfkankerbestrijding.nl

Aantal diagnoses huidkanker stijgt

07 februari 2020

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. In 2019 kregen bijna 73.000 mensen die diagnose. Daarmee stijgt huidkanker het hardst van alle kankersoorten.