Wat is basaalcelcarcinoom?

Basaalcelkanker wordt in medische termen ook wel basaalcelcarcinoom (BCC) genoemd. Het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van huidkanker. Het ontstaat meestal op veelvuldig aan de zon blootgestelde delen van de huid. Basaalcelcarcinoom groeit erg langzaam, zaait (vrijwel) nooit uit en is daarom zelden levensbedreigend. Een op de vijf mensen in Nederland ontwikkelt in de loop van zijn leven een basaalcelcarcinoom. Vroeger werden basaalcelcarcinomen vooral gezien bij ouderen. Tegenwoordig komen basaalcelcarcinomen steeds vaker voor bij jongere mensen, al vanaf het 30e levensjaar. Dit komt door toename van blootstelling aan zonlicht.


Er bestaan verschillende vormen basaalcelcarcinoom:


1. Oppervlakkig (ofwel superficieel) groeiend BCC: een oppervlakkige vorm die kan lijken op eczeem, meestal op de ledematen en de romp

2. Solide (nodulair) groeiend BCC: een enkel knobbeltje, meestal in het gezicht

3. Sprieterig groeiend BCC: een vorm die erg lijkt op een litteken


Het oppervlakkig BCC en het solide BCC komen het meest voor.

Aantal diagnoses huidkanker stijgt

07 februari 2020

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. In 2019 kregen bijna 73.000 mensen die diagnose. Daarmee stijgt huidkanker het hardst van alle kankersoorten.