Risico op plaveiselcelcarcinoom?

Plaveiselcelcarcinoom van de huid komt vooral voor bij mensen met een licht huidtype. De tumor wordt ook twee keer vaker bij mannen dan bij vrouwen gezien. In Nederland ontwikkelt ongeveer 3 op de 10.000 mensen per jaar een plaveiselcelcarcinoom.

Meerdere factoren beïnvloeden het ontstaan van een plaveiselcelcarcinoom:

  • Erfelijkheid, als het veel voorkomt binnen de eigen familie is de kans groter om het zelf ook te krijgen.
  • Mensen met een licht huidtype die gemakkelijk verbranden in de zon, hebben een grotere kans op het ontwikkelen van een plaveiselcelcarcinoom.
  • Blootstelling aan de zon
    Hoe meer blootstelling aan de zon, hoe groter de kans op ontwikkeling van plaveiselcelcarcinoom.
  • Verlaagde immuniteit (afweer). Een belangrijke risicogroep zijn mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan en om die reden medicijnen slikken om orgaanafstoting te voorkomen.

Wereldkankerdag 4 februari: huidkanker komt steeds vaker voor

4 februari 2020

Het aantal mensen dat huidkanker krijgt is het afgelopen jaar weer gestegen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) die deze week bekend zijn geworden.

Aantal diagnoses huidkanker stijgt

07 februari 2020

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. In 2019 kregen bijna 73.000 mensen die diagnose. Daarmee stijgt huidkanker het hardst van alle kankersoorten.