Vormen van plaveiselcelcarcinoom

Er zijn enkele vrij zeldzame vormen van plaveiselcelcarcinomen:


Peniscarcinoom

Deze vorm van plaveiselcelcarcinoom komt meestal voor bij mannen tussen de 40-70 jaar. Bij besneden mannen is het peniscarcinoom veel zeldzamer dan bij mannen die niet besneden zijn.
Er wordt gedacht dat een betere hygiëne die mogelijk is na besnijdenis, een rol speelt bij het voorkómen van plaveiselcelcarcinoom van de penis. Een peniscarcinoom is bijzonder agressief.


Vulvacarcinoom

Plaveiselcelcarcinoom bij de vagina wordt vooral gezien bij oudere vrouwen. Ook vulvacarcinoom heeft de neiging snel uit te zaaien, dus tijdige herkenning is van belang.

Zonlicht speelt bij deze vormen van plaveiselcelcarcinoom geen rol.

Overlevingskansen bij ernstige huidkanker sterk verbeterd

Patiënten in Nederland met ernstige huidkanker hebben hun overlevingskansen de afgelopen jaren aanmerkelijk zien verbeteren dankzij de introductie van nieuwe medicijnen. Dat blijkt uit cijfers die vandaag worden gepresenteerd op een congres in Amsterdam.