Meer Nederlanders met kanker, vooral huidkanker neemt toe

Vorig jaar hebben 116.000 Nederlanders de diagnose kanker gekregen. Vooral het aantal patiënten met huidkanker is de laatste jaren gestegen, zegt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Het aantal absolute kankergevallen is verdubbeld ten opzichte van 1989, toen het IKNL begon met de landelijke registratie. De stijging komt volgens het kenniscentrum door de bevolkingsgroei en de vergrijzing. "Gecorrigeerd voor de toename van de gemiddelde leeftijd, steeg het percentage mensen dat kanker krijgt tussen 1989 en 2011 gestaag en is sindsdien op hetzelfde niveau gebleven", meldt het IKNL.

Huidkanker

Het aantal patiënten met huidkanker steeg de laatste jaren van ruim 15.000 in 2015 naar zo'n 21.000 vorig jaar. "Dat is een grote toename", zegt een IKNL-woordvoerder. "Maar het komt ook door de nauwkeuriger registratie. Plekjes die zijn weggehaald door huisartsen worden sinds 2016 ook meegenomen."

De oorzaak van huidkanker lijkt zongedrag te zijn, maar het hoeft niet te betekenen dat we pas de laatste jaren te veel aan uv-straling zijn blootgesteld door de zon of zonnebanken. "De risicofactoren stapelen over een langere termijn op. Bij alle vormen van kanker moet je er rekening mee houden dat risicofactoren soms pas na 30 jaar tot uiting komen."

Wereldwijd

Kanker blijft doodsoorzaak nummer 1. Ongeveer 800.000 Nederlanders hebben nu kanker of hebben het gehad. "Het komt natuurlijk ook doordat we met z'n allen ouder worden. Hoe ouder we worden, hoe groter de kans op kanker." De meeste vrouwelijke patiënten krijgen borstkanker (27 procent), bij mannen is prostaatkanker de meest geconstateerde vorm (21 procent).

Steeds meer mensen krijgen kanker, maar ook steeds meer patiënten overleven de ziekte: inmiddels is 64 procent vijf jaar na de diagnose nog in leven. Bij longkanker is dit slechts 19 procent. Ook eierstokkanker, slokdarmkanker, maagkanker, alvleesklierkanker en een aantal zeldzame vormen hebben een relatief lage overlevingskans.

Ook wereldwijd blijft het aantal kankerpatiënten groeien. Vorig jaar kregen 18,1 miljoen mensen kanker, schatte het International Agency for Research on Cancer (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie. Naar verwachting overlijdt ongeveer de helft van de patiënten aan de ziekte. In 2012 waren dit nog 14,1 miljoen nieuwe ziektegevallen en 8,2 miljoen sterfgevallen.