Bescherming tegen optische bestraling in Arbobesluit

Om werknemers beter te beschermen tegen kunstmatige optische straling is het Arbeidsomstandighedenbesluit aangepast. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de Europese richtlijn over kunstmatige optische straling. Deze straling komt voor bij een veelheid van toepassingen in diverse categorieën bedrijven.

Optische straling is kunstlicht met een grote intensiteit zoals laserlicht, het licht van een lasapparaat of de infraroodstraling uit een oven. Blootstelling aan optische straling kan schadelijk zijn voor onder andere huid en ogen.

De belangrijkste niet-omkeerbare effecten zijn huidkanker en cataract (staar).

Richtlijn

Ter voorkoming van extra administratieve lasten en nalevingskosten wordt de richtlijn zonder aanvullende nationale normering geïmplementeerd.

Een deel van de bepalingen uit de richtlijn is op zich niet nieuw en maakt al onderdeel uit van de huidige Arbeidsomstandighedenwet.
Wel nieuw is dat de blootstelling aan optische straling wettelijk gezien beoordeeld kan worden aan de hand van grenswaarden met een hoog beschermingsniveau.

De gewijzigde bepalingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit treden in werking op 27 april 2010.


Bron: Arbo online